Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om vår integritetspolicy här

Jag godkänner
Behandling av personuppgifter

Information kring behandling av personuppgifter i Samreskoncernen

DRT Solutions AB ingår i Samreskoncernen där vi behandlar personuppgifter både på uppdrag av våra kunder (kommuner, landsting, länstrafikbolag och myndigheter) samt inom den interna verksamheten.

När vi behandlar personuppgifter för våra uppdragsgivare, så är vi Personuppgiftsbiträden och följer de direktiv vi får från våra uppdragsgivare, som är Personuppgiftsansvariga. Det vi beskriver nedan är en förenklad beskrivning om vad som gäller när ett företag i Samres är personuppgiftsbiträde. Vi hänvisar därför i första hand till våra uppdragsgivares hemsida för information kring behandling av personuppgifter. Vid avvikelse från vad som anges nedan och vad som anges på uppdragsgivares hemsida om personuppgiftsbehandlingen så ska informationen på uppdragsgivarens hemsida äga företräde.

 

När vi behandlar personuppgifter inom den egna verksamheten, så är vi Personuppgiftsansvariga.

 

Information om inspelade samtal

 • Ändamål med inspelning av samtal är i utbildningssyfte, kvalitetssyfte och utredningssyfte.
 • Rättslig grund för behandlingen där ett företag i Samreskoncernen är personuppgiftsansvarig är våra avtal med våra anställda samt intresseavvägning för övriga intressenter som kontaktar oss.
 • Våra uppdragsgivare bestämmer den rättsliga grunden för behandlingen där de är personuppgiftsansvariga.
 • Tillgång till inspelade samtal har behöriga medarbetare i Samreskoncernen i enlighet med deras roll (medarbetaren; egna samtal, utbildare, coacher, chefer) samt behöriga medarbetare hos respektive uppdragsgivare i enlighet med deras roll.
  • Vem som har behörighet i Samreskoncernen till vad regleras i Samreskoncernens policy
  • Hur uppdragsgivare har tillgång till samtal regleras dels i Personuppgiftsbiträdesavtalet dels i Samreskoncernens policy
 • Myndigheter kan ha rätt att begära ut inspelade samtal i samband med brottsutredningar. Det framgår dels i våra instruktioner från uppdragsgivaren dels i Samreskoncernens policy
 • Personuppgifter som behandlas är telefonnummer, det inspelade samtalet och de personuppgifter i övrigt som anges under samtalet.
 • Samtalen är sökbara på inkommande nummer, datum, tidpunkt samt eventuellt utgående nummer och vilken medarbetare i Samreskoncernen som hanterat samtalet.
 • All lagring av data samt backup sker i Sverige.
 • Alla samtal raderas per automatik efter högst 8 veckor eller enligt annan instruktion av uppdragsgivaren.
 • Samtal besvaras i hela Samres koncern, det vill säga även på våra kontor i Moldavien och Senegal. Samreskoncernen behandlar personuppgifter i dessa länder med stöd av personuppgiftsbiträdesavtal utformade enligt standaravtalsklausuler (enligt EU kommissionens beslut av den femte februari 2010, 2010/87/EU).
 • De registrerade där ett företag i Samreskoncernen är personuppgiftsbiträde är Samreskoncernens personal och övriga intressenter som kontaktar ett företag i Samreskoncernen.
 • Önskar du alternativa vägar att kontakta Samreskoncernen på utan att samtalet spelas in, så finns det information att få kring detta Samres hemsida.
 • Samreskoncernen hänvisar till våra uppdragsgivare för frågor kring tillgång till, rättelse av och radering av personuppgifter när det gäller personuppgiftsbehandling för uppdragen. Det gäller även frågor kring begränsning av behandling, invändning mot behandlingen och rätten till dataportabilitet.
 • Du har möjlighet att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om du har klagomål eller invändningar angående behandlingen.
 • Det sker idag inget automatiserat beslutsfattande baserat från information från denna behandling.

Information om personuppgiftsbehandling i bokningssystem och liknande

 • Våra uppdragsgivare är alltid personuppgiftsansvariga för denna behandling och ett företag i Samreskoncernen är personuppgiftsbiträde. För komplett information som gäller just för dig, kontakta därför Samreskoncernen uppdragsgivare enligt nedan.
 • Ändamål med behandling är i huvudsak att boka, planera och utföra resor och andra tjänster som tillhandahåller på uppdrag av våra uppdragsgivare.
 • Våra uppdragsgivare är ansvariga för den rättsliga grunden för behandlingen.
 • Uppdragsgivaren har bestämt hur, till vem samt på vilket sätt ett företag i Samreskoncernen får lämna ut personuppgifter.
 • Behandlingen kan ske i hela Samreskoncernen, det vill säga även på våra kontor i Moldavien och Senegal. Samreskoncernen behandlar personuppgifter i dessa länder med stöd av personuppgiftsbiträdesavtal utformade enligt standaravtalsklausuler (enligt EU kommissionens beslut av den femte februari 2010, 2010/87/EU).
 • Samreskoncernen hänvisar till våra uppdragsgivare för frågor kring tillgång till, rättelse av och radering av personuppgifter. Det gäller även frågor kring begränsning av behandling, invändning mot behandlingen och rätten till dataportabilitet.
 • Du har möjlighet att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om du har klagomål eller invändningar angående behandlingen.

Information om personuppgiftsbehandling där ett företag i Samreskoncernen är Personuppgiftsansvarig

 • Ändamål med behandling är i huvudsak driva verksamheten genom att administrera personal och affärskontakter.
 • Rättslig grund för behandlingen är avtal.
 • Samreskoncernen har krypterad och dedikerad datakommunikation internt i koncernen och till systemen. Alla medarbetare har individuella användarnamn och lösenord samt definierad behörighetsnivå. Alla medarbetare är utbildade i både system och datasäkert samt har skrivit under sekretessavtal. Loggning sker och backup finns enligt branschstandard.
 • Samreskoncernen har bestämt hur, till vem samt på vilket uppgifterna behandlas av andra än anställda inom koncernen. Dessa personuppgiftsbiträden agerar enligt det Personuppgiftsbiträdesavtal som tecknats.
 • Personuppgifter som behandlas är namn, adresser, e-postadress, telefonnummer, personnummer samt andra uppgifter förknippade med den anställde och dess arbetsuppgifter eller med affärsrelationen.
 • Alla bolag inom Samreskoncernen har tecknat inbördes personuppgiftsbiträdesavtal.
 • Behandlingen kan ske i hela Samreskoncernen, det vill säga även på våra kontor i Moldavien och Senegal. Samres behandlar personuppgifter i dessa länder med stöd av personuppgiftsbiträdesavtal utformade enligt standaravtalsklausuler (enligt EU kommissionens beslut av den femte februari 2010, 2010/87/EU).
 • De registrerade för ramen för vår verksamhet där ett företag i Samreskoncernen är Personuppgiftsansvarig är:
  • Tidigare ansökningar sparas till dess anställningsprocessen är avslutad och högst i ett år framåt.
  • Uppgifter sparas för att kunna lämna ut intyg om anställningen
  • Uppgifter som den anställde producerat inom ramen för tjänsten
  • Anställda inom koncernen
  • Affärskontakter
  • Anhöriga till anställda
  • Person som söker/sökt anställning
  • Tidigare anställda
  • Mottagare av nyhetsbrev och annan information – grunden för denna behandling är samtycke.
 • Samreskoncernen hänvisar till vårt dataskyddsombud för frågor som rör Samreskoncernens personuppgiftsbehandling då ett företag i Samreskoncernen är personuppgiftsansvarig
  • Dataskyddsombud (Data protection officer, dpo) för Samres AB, Samres Holding AB och DRT Solutions AB: dpo@samres.se.
 • Du har möjlighet att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om du har klagomål eller invändningar angående behandlingen.