Boknings- och planeringssystem

Drip är utvecklat för att kunna ge individens behov så stort utrymme som möjligt. Systemet är unikt i sitt slag där registrering och planering av enskilda personers behov och önskemål kan specificeras och planeras efter, på ett helt nytt sätt.

Drip – ett komplett system för anropsstyrd trafik

Drip är ett komplett boknings- och planeringssystem för anropsstyrd trafik. Det är ett molnbaserat, flexibelt och serviceinriktat system utvecklat från den verklighet och kontext som anropsstyrd trafik verkar i. Det ger systemägare utrymme att kunna prognostisera verksamheten bättre, effektivisera resurser, underlätta planeringen och säkerställa att rätt information går ut till underleverantörer. Allt för att resenären i slutändan ska få bättre service. Dessutom är systemet redan idag förberett för artificiell intelligens och byggt genom Privacy by Design.

I Drip jobbar alla i samma system

Särskilt anpassade och användarvänliga gränssnitt finns för:

Resenärer och anhöriga

Personal på olika verksamheter, till exempel skolor

Handläggare

Uppdragsgivare

Operativ personal på beställningscentral, trafikledning, trafikövervakning

Administrativ personal

Förare

Trafikföretag

I Drip hanteras alla modeller för transportörsersättningar och egenavgifter. Du väljer själv vilken affärsmodell du vill applicera i systemet.

Flexibel planering för ett tryggt resande

Anropsstyrd trafik innehåller en mängd komplicerade processer, där många faktorer ska samspela för att i slutändan ge resenären möjlighet att tryggt ta sig från en punkt till en annan.

Drip är utvecklat för att kunna ge individens behov så stort utrymme som möjligt. Systemet är unikt i sitt slag där registrering och planering av enskilda personers behov och önskemål kan specificeras och planeras efter på ett helt nytt sätt.

Vi på DRT Solutions kan leverera allt ifrån helhetslösning

Från helhetsleverans till punktinsats och allt däremellan

DRT Solutions erbjuder allt ifrån helhetslösningar för anropsstyrd trafik till enstaka punktinsatser i form av konsultuppgifter.

Vårt moderna och effektiva boknings- och planeringssystem Drip är ett komplett system för alla typer av anropsstyrd trafik.

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages

Create an account to access