Förbättringar kräver förändringar

Läs våra olika kundcase och ta del av hur vi har hjälpt våra kunder till en mer effektiv anropsstyrd trafik.

Drip och fullservice-avtal med Telepass i Höganäs kommun

Kund

Telepass

Avtal

Färdtjänst för
Höganäs kommun

År

2023

DRT Solutions är inte enbart en leverantör av ett modernt boknings- och planeringssystem för anropsstyrd trafik utan kan också leverera beställningscentral och administrativa tjänster till verksamheten. Sedan 1 oktober…

Effektivare anropsstyrd trafik på Gotland

Kund

Region Gotland

Avtal

Särskild kollektivtrafik

År

2020

DRT Solutions har sedan oktober 2020 avtal med Region Gotland om att driva beställningscentral för den anropsstyrda trafiken på ön. När DRT Solutions och Region Gotland ingick avtal så innebar det att DRT Solutions boknings- och planeringssystem Drip ersatte det tidigare systemet.

En modernare verksamhet för Lunds färdtjänst

Kund

Telepass

Avtal

Färdtjänst för
Lunds kommun

År

2020

Trafikföretaget Telepass, tillhörande Nobinakoncernen, utför sedan 2020 Lunds kommuns färdtjänst. Förutom de vanliga färdtjänstresorna ingår även resor till/från dagliga verksamheter och arbetsresor. I uppdraget används Drip, DRT Solutions moderna boknings- och planeringssystem med alla de olika digitala gränssnitten som en modern lösning innebär.

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages

Create an account to access