Operativa tjänster

DRT Solutions erbjuder fullservice där vi även tillhandahåller den operativa driften av verksamheten.

Helhetslösningen för anropsstyrd trafik

Med DRT Solutions fullservice får du en helhetslösning för den anropsstyrda trafiken. Vi erbjuder tjänster som trafikplanering, beställningscentral, trafikledning, trafikövervakning, hantering av schemalagda resor, uppföljning av trafikavtal, administration och övrigt som följer av att organisera anropsstyrd trafik.

Skräddarsydda och kostnadseffektiva lösningar

Vi skräddarsyr våra lösningar där du som kund själv väljer vilka operativa och administrativa tjänster du vill att vi levererar. Våra operativa tjänster är kostnadseffektiva, så att så mycket som möjligt kan allokeras till att gå till trafik som gör nytta för våra resenärer. 

Vid helhetsansvar där trafikarbete ingår samarbetar vi med flera duktiga trafikföretag.

För en modern anropsstyrd trafik levererar vi en rad

Skräddarsydda lösningar

Vi skräddarsyr våra lösningar där du som kund själv väljer vilka operativa och administrativa tjänster du vill att vi levererar. Vid helhetsansvar där trafikarbete ingår samarbetar vi med flera duktiga trafikföretag.

För en modern anropsstyrd trafik levererar vi en rad

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages

Create an account to access