Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om vår integritetspolicy här

Jag godkänner
Integritetspolicy

Integritetspolicy och information kring behandling av personuppgifter i DRT Solutions AB

DRT Solutions AB behandlar personuppgifter både på uppdrag av våra kunder (kommuner, landsting, länstrafikbolag och myndigheter) samt inom den interna verksamheten.

När vi behandlar personuppgifter för våra uppdragsgivare, så är vi Personuppgiftsbiträden och följer de direktiv vi får från våra uppdragsgivare, som är Personuppgiftsansvariga. Det vi beskriver nedan är en förenklad beskrivning om vad som gäller när DRT Solutions AB är personuppgiftsbiträde. Vi hänvisar därför i första hand till våra uppdragsgivares hemsida för information kring behandling av personuppgifter. Vid avvikelse från vad som anges nedan och vad som anges på uppdragsgivares hemsida om personuppgiftsbehandlingen så ska informationen på uppdragsgivarens hemsida äga företräde.

När vi behandlar personuppgifter inom den egna verksamheten, så är vi Personuppgiftsansvariga.

Information om inspelade samtal

 • Ändamål med inspelning av samtal är i utbildningssyfte, kvalitetssyfte och utredningssyfte.
 • Rättslig grund för behandlingen där DRT Solutions är personuppgiftsansvarig är våra avtal med våra anställda samt intresseavvägning för övriga intressenter som kontaktar oss.
 • Våra uppdragsgivare bestämmer den rättsliga grunden för behandlingen där de är personuppgiftsansvariga.
 • Tillgång till inspelade samtal har behöriga medarbetare i DRT Solutions i enlighet med deras roll (medarbetaren; egna samtal, utbildare, coacher, chefer) samt behöriga medarbetare hos respektive uppdragsgivare i enlighet med deras roll.
  • Vem som har behörighet i DRT Solutions till vad regleras i företagets policy
  • Hur uppdragsgivare har tillgång till samtal regleras dels i Personuppgiftsbiträdesavtalet dels i DRT Solutions policy
 • Myndigheter kan ha rätt att begära ut inspelade samtal i samband med brottsutredningar. Det framgår dels i våra instruktioner från uppdragsgivaren dels i DRT Solutions policy
 • Personuppgifter som behandlas är telefonnummer, det inspelade samtalet och de personuppgifter i övrigt som anges under samtalet.
 • Samtalen är sökbara på inkommande nummer, datum, tidpunkt samt eventuellt utgående nummer och vilken medarbetare i DRT Solutions som hanterat samtalet.
 • All lagring av data samt backup sker i Sverige.
 • Alla samtal raderas per automatik efter högst 8 veckor eller enligt annan instruktion av uppdragsgivaren.
 • DRT Solutions hänvisar till våra uppdragsgivare för frågor kring tillgång till, rättelse av och radering av personuppgifter när det gäller personuppgiftsbehandling för uppdragen. Det gäller även frågor kring begränsning av behandling, invändning mot behandlingen och rätten till dataportabilitet.
 • Du har möjlighet att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om du har klagomål eller invändningar angående behandlingen.
 • Det sker idag inget automatiserat beslutsfattande baserat från information från denna behandling.

Information om personuppgiftsbehandling i bokningssystem och liknande

 • Våra uppdragsgivare är alltid personuppgiftsansvariga för denna behandling och DRT Solutions är personuppgiftsbiträde. För komplett information som gäller just för dig, kontakta därför DRT Solutions uppdragsgivare enligt nedan.
 • Ändamål med behandling är i huvudsak att boka, planera och utföra resor och andra tjänster som tillhandahåller på uppdrag av våra uppdragsgivare.
 • Våra uppdragsgivare är ansvariga för den rättsliga grunden för behandlingen.
 • Uppdragsgivaren har bestämt hur, till vem samt på vilket sätt DRT Solutions får lämna ut personuppgifter.
 • DRT Solutions hänvisar till våra uppdragsgivare för frågor kring tillgång till, rättelse av och radering av personuppgifter. Det gäller även frågor kring begränsning av behandling, invändning mot behandlingen och rätten till dataportabilitet.
 • Du har möjlighet att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om du har klagomål eller invändningar angående behandlingen.

Information om personuppgiftsbehandling där DRT Solutions är personuppgiftsansvarig

 • Ändamål med behandling är i huvudsak driva verksamheten genom att administrera personal och affärskontakter.
 • Rättslig grund för behandlingen är avtal.
 • DRT Solutions har krypterad och dedikerad datakommunikation internt i koncernen och till systemen. Alla medarbetare har individuella användarnamn och lösenord samt definierad behörighetsnivå. Alla medarbetare är utbildade i både system och datasäkert samt har skrivit under sekretessavtal. Loggning sker och backup finns enligt branschstandard.
 • DRT Solutions har bestämt hur, till vem samt på vilket uppgifterna behandlas av andra än anställda inom koncernen. Dessa personuppgiftsbiträden agerar enligt det Personuppgiftsbiträdesavtal som tecknats.
 • Personuppgifter som behandlas är namn, adresser, e-postadress, telefonnummer, personnummer samt andra uppgifter förknippade med den anställde och dess arbetsuppgifter eller med affärsrelationen.
 • DRT Solutions har tecknat inbördes personuppgiftsbiträdesavtal med underentreprenörer.
 • De registrerade för ramen för vår verksamhet där DRT Solutions är Personuppgiftsansvarig är:
  • Tidigare ansökningar sparas till dess anställningsprocessen är avslutad och högst i ett år framåt.
  • Uppgifter sparas för att kunna lämna ut intyg om anställningen
  • Uppgifter som den anställde producerat inom ramen för tjänsten
  • Anställda inom koncernen
  • Affärskontakter
  • Anhöriga till anställda
  • Person som söker/sökt anställning
  • Tidigare anställda
  • Mottagare av nyhetsbrev och annan information – grunden för denna behandling är samtycke.
 • DRT Solutions hänvisar till vårt dataskyddsombud för frågor som rör DRT Solutions personuppgiftsbehandling då företaget är personuppgiftsansvarig
 • Du har möjlighet att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om du har klagomål eller invändningar angående behandlingen.

SEKRETESSPOLICY FÖR APPEN DRIP DRIVER

Generellt

DRT Solutions AB Drip Driver app kan endast användas av användare registrerade i Drip. Genom deras registrering accepterar användaren att DRT Solutions AB sparar och använder deras personuppgifter.

 

Sekretesspolicy för Android-app

På DRT Solutions AB är vi angelägna om att du har tillgång till rätt information för att kunna hantera och skydda din sekretess på internet. Därför har vi tagit fram en policy för att informera dig om de personuppgifter som DRT Solutions AB lagrar. Om vi förändrar policyn kommer vi att meddela detta.

 

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (PUL), en lag vars syfte är att skydda privatpersoners integritet där en viktig del i skyddet är att den som uppgifterna gäller informeras om hur de används. Behandlingen av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser.

Uppgifterna kommer dock aldrig ges ut eller användas i kommersiella syften av tredje part.

 

Platsdata insamling

Appen Drip Driver samlar in platsdata för att kunna visa fordonets position. Insamling av platsdata sker även när appen används i bakgrunden.

Drip Driver samlar inte in platsdata när appen är avstängd.

Insamlad platsdata sparas högst 12 månader för statistiks och fakturerings ändamål.

 

Vem ser mina personuppgifter?

Endast de anställda på DRT Solutions AB som behöver ha tillgång till uppgifter om användarnamn för att kunna utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dessa.


Hur tar jag bort mig ur ert register?

Vid begäran om rättelse av eventuell felaktig uppgift, uppdatering, eller borttagning av uppgifter, kontakta oss genom e-post till dpo@drtsolutions.eu

Frågor angående appen Drip Driver kan skickas till info@drtsolutions.eu.

Mer information om appen Drip Driver finns på https://www.drtsolutions.eu/produkter-och-tjanster/drip-driver/