Drip Facility

Drip Facility är ett särskilt utvecklat gränssnitt för personal i verksamheter med frekvent resande, till exempel skolor, dagliga verksamheter, dialysavdelningar, med flera.

Drip Facility gör det enkelt för verksamheten

I Drip Facility kan personalen ha koll på resandet till och från sin verksamhet, se vilka personer som ska resa tillsammans, få realtidsinformation, avboka resor, med mera. Drip Facility kan med fördel användas på en läsplatta men kan givetvis användas på andra enheter som har tillgång till en webbläsare.

Nya höga trösklar i kollektivtrafiken

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages

Create an account to access