Frågor och svar

DRT Solutions erbjuder det moderna boknings- och planeringssystemet Drip för bokning, trafikplanering, samordning och administration för alla typer av anropsstyrd trafik. DRT Solutions erbjuder även operativa och administrativa tjänster inom den anropsstyrda trafiken.

Anropsstyrd trafik innebär att man som resenär bokar en resa till skillnad mot linjelagd kollektivtrafik där man kan gå till en hållplats vid en viss tid och resa.

Anropsstyrd trafik kan i sin tur delas in i två kategorier, anropsstyrd trafik som samhället helt eller delvis finansierar och vanlig reguljär taxi där resenären själv betalar hela kostnaden.

Den anropsstyrda trafiken som samhället helt eller delvis finansierar utgörs av färdtjänst, sjukresor, skolskjutsar, resor till/från daglig verksamhet, närtrafik, med mera. Samlingsnamn för den här trafiken kan vara Serviceresor eller Särskild kollektivtrafik.

Du kan alltid kontakta oss via info@drtsolutions.eu eller via vår växel 046-272 52 50.

Ja, det kan användas för alla typer av anropsstyrda transporter. Den effektiva fordonsplaneringen i kombination med den dynamiska, kontinuerliga optimeringen lämpar sig utmärkt även för reguljär taxi.

Drip Driver är en mycket användarvänlig app för förarna som finns både för Android och IOS. Med den överför man köruppdrag på ett GDPR-säkert sätt till förarna. Drip Driver innehåller även positionering och navigation.

Drip Traveller är en app för resenärerna och/eller deras ombud. I Drip Traveller kan man boka, avboka, ha koll på sina resor och få realtidsinformation i samband med hämtning och lämning. Drip Traveller finns både för Android och IOS och kan också användas i en webbläsare.

Drip Facility är en webbapplikation som är särskilt framtagen för verksamheter med frekvent resande så som till exempel anpassade skolor, dagliga verksamheter, dialysmottagningar, med flera.

I vår förarapp Drip Driver kan man se hela körpasset beroende på hur man konfigurerar systemet. De flesta av våra kunder har inställningen så att man ser hela körpasset från kl. 19.00 dagen innan. Genom dina inställningar kan du göra flera val så att det passar dig som förare. 

I vår resenärsapp Drip Traveller kan man boka, avboka, få realtidsinformation och ha kontroll över sina resor, både kommande och genomförda. Drip Traveller används också för de som är ombud för en resenär. Ett ombud kan till exempel vara vårdnadshavare till ett barn med skolskjuts som därmed kan få realtidsinformation när barnet hämtas/lämnas och avboka resor när barnet inte ska åka. Vad man kan göra i appen kan man konfigurera ända ner på individnivå.

Ja det kan det. Vårt system Drip är nytt och modernt vilket gör det enklare att integrera med externa system så som system för den allmänna kollektivtrafiken eller externa ekonomisystem.

Det tar mellan 3 – 6 månader, lite beroende på typ och storlek på verksamheten. Vi kommer att ha ett särskilt webbinarium i augusti som vi enbart ägnar åt implementering av nytt boknings- och planeringssystem. Där kommer vi att dela med oss av våra erfarenheter från en mängd genomförda implementeringar.

Ja, vi har ett flertal sådana integrationer i drift idag. Det är en avtalsfråga om hur köruppdrag ska överföras till fordon, hur återrapporteringen ska ske, med mera. Generellt kan man säga att det främjar kvaliteten om fordonet direktstyrs via vår app Drip Driver.

Ja, det har de. Det heter Drip Facility och här får de kontroll på resandet till/från sin verksamhet. I Drip Facility kan de få realtidsinformation, se hur resorna är planerade, se vilka resenärer som avbokat sina resor samt själva avboka resor.

Ja, synpunkter registreras på den aktuella resan och sedan finns det möjlighet att på ett strukturerat sätt genomföra utredningen. Kundsynpunkter kan även lämnas via Drip Traveller.

Ja, vi har en funktion som hanterar ”Eget resande”. Då räknas ersättningen ut av systemet och eventuella egenandelar dras av innan en fil skickas till banksystemet för utbetalning. De avdragna egenandelarna räknas in i högkostnadsskyddet för sjukresor om regionens reglemente tillåter det.

Strukturen i Drip tillåter att man kan ”lägga ut” inmatningen av schema och adresser för till exempel skolbarn till den eller de på skolan som är skolskjutsansvariga. Denne lägger då in alla uppgifter direkt i Drip vilket gör det möjligt att få in uppgifterna på ett säkert sätt i förhållande till exempelvis GDPR.

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages

Create an account to access