DRT Solutions kvalitetssäkrar sin verksamhet med ISO-certifiering

Table of Contents

DRT Solutions AB utvecklar och tillhandahåller system och tjänster för olika typer av anropsstyrd trafik och för den reguljära taxibranschen. Som ett steg i vår tillväxt har vi nu blivit ISO-certifierade enligt ISO 9001.

”I vår strävan mot att upprätthålla outstanding kvalitet i allt vi gör så är ISO-certifieringen ett viktigt verktyg som dessutom ökar vår konkurrenskraft och ytterligare stärker vårt varumärke.”

Lotta Elmfeldt, VD på DRT Solutions

ISO 9001 är en internationell standard förkvalitetsledningssystem. Standarden innefattar principer och riktlinjer som hjälper företag säkerställa att de uppfyller kundens behov och förväntningar, samt följer gällande lagar och förordningar. Genom att implementera ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 kan företag förbättra sin effektivitet, öka kundnöjdheten och stärka sin konkurrenskraft.

DRT Solutions ISO-certifiering visar vårt engagemang för att upprätthålla hög kvalitet i alla våra verksamhetsprocesser. Certifieringen är också ett viktigt steg i vår tillväxt och ökar vår konkurrenskraft på marknaden. Genom att följa ISO 9001-standarden kan vi på DRT Solutions säkerställa att våra produkter och tjänster uppfyller kundernas behov och förväntningar.

DRT Solutions med 21 anställda och kontor i Lund bidrar till att digitalisera taxibranschen genom att utveckla och tillhandahålla moderna lösningar. Bland kunderna finns taxibolag men även regioner och kommuner där vårt verksamhetssystem Drip och våra operativa tjänster används för offentligt betalda transporter.

Vill du veta mer om DRT Solutions, om vårt verksamhetssystem Drip och våra tjänster? Kontakta DRT Solutions CRO Martin Andersson på martin.andersson@drtsolutions.eu eller VD Lotta Elmfeldt på lotta.elmfeldt@drtsolutions.eu

Dela denna artikel

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages

Create an account to access