DRT Solutions tecknar avtal med fyra nordvästskånska kommuner

Table of Contents

DRT Solutions tecknar avtal med fyra nordvästskånska kommuner; Helsingborgs stad, Bjuvs kommun, Åstorps kommun och Svalövs kommun avseende särskild skolskjuts.

DRT Solutions i partnerskap med Telepass har tecknat avtal med de nordvästskånska kommunerna Helsingborg, Bjuv, Åstorp och Svalöv avseende särskild skolskjuts. DRT Solutions organiserar, planerar och trafikleder trafiken medan Telepass utför transporterna. Verksamheten kommer att utföras med DRT Solutions boknings- och planeringssystem Drip.

Avtalet har driftstart 2023-07-01 och löper på fem år plus ytterligare förlängningsoptioner.

Har du frågor om DRT Solutions eller om boknings- och planeringssystem Drip kontakta då Martin Andersson på martin.andersson@drtsolutions.eu

Dela denna artikel

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages

Create an account to access