Förnyat förtroende för DRT Solutions på Gotland

Table of Contents

DRT Solutions har fått förnyat förtroende av Region Gotland för att driva deras beställningscentral för den särskilda kollektivtrafiken på ön. Det nya avtalet har driftstart 2024-10-01 och är på sammanlagt fyra år inklusive optioner.

I uppdraget, som DRT Solutions drivit sedan 2020, ingår bland annat boknings- och planeringssystem, bokning, trafikledning och administration. De olika resorna som omfattas är färdtjänst, sjukresor, skolskjuts, omsorgsresor, förvaltningsresor och närtrafik.

I och med driftstart av det nya avtalet så kommer en hel del nya funktioner att implementeras, till exempel ytterligare digitala möjligheter för Region Gotlands resenärer.

   Vi är jätteglada att vårt goda samarbete med Region Gotland fortsätter och att vi gemensamt med regionen och trafikföretag kan fortsätta att leverera en bra fungerande verksamhet och inte minst vidareutveckla den anropsstyrda trafiken på Gotland.

   säger Martin Andersson, sälj- och marknadschef på DRT Solutions.
   Dela denna artikel

   Create an account to access this functionality.
   Discover the advantages

   Create an account to access