Östgötatrafiken valde Drip

Table of Contents

DRT Solutions har tecknat avtal med Östgötatrafiken avseende boknings- och planeringssystemet Drip.

Östgötatrafiken har genomfört en upphandling av nytt boknings- och planeringssystem för sin anropsstyrda trafik. Upphandlingen ledde fram till att man valde vårt system Drip. Avtalet med Östgötatrafiken är totalt på 12 år inklusive optioner. Arbetet med att implementera Drip har påbörjats, och vi ser verkligen fram emot jobba ihop med Östgötatrafiken.  

Östgötatrafiken hanterar färdtjänst, sjukresor, skolskjuts och närtrafik i regionen med en årlig volym på cirka 1 200 000 resor.

Dela denna artikel

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages

Create an account to access