En modernare verksamhet för Lunds färdtjänst

En modernare verksamhet för Lunds färdtjänst

Kund

Telepass

Avtal

Färdtjänst för
Lunds kommun

År

2020

Trafikföretaget Telepass, tillhörande Nobinakoncernen, utför sedan 2020 Lunds kommuns färdtjänst. Förutom de vanliga färdtjänstresorna ingår även resor till/från dagliga verksamheter och arbetsresor.

I uppdraget används Drip, DRT Solutions moderna boknings- och planeringssystem med alla de olika digitala gränssnitten som en modern lösning innebär.

Digitala gränssnitt i Lunds färdtjänst

Webbgränssnittet Drip som används av beställningscentralen och administrationen används också av uppdragsgivaren Lunds kommun för att lägga upp kundtillstånd, ladda ner rapporter, med mera. Här styrs tillgången av roller och behörigheter.

Utöver detta så används ytterligare tre digitala gränssnitt i Lunds färdtjänst:

  • Drip Driver, en smartphoneapp för kommunikation med förarna på ett sätt som möjliggör efterlevnad av gällande lagstiftning avseende personuppgiftshantering.
  • Drip Traveller, en smartphoneapp och/eller ett webbgränssnitt för resenären eller dess ombud. I Drip Traveller kan man boka, avboka, hålla koll på sitt resande och få realtidsinformation.
  • Drip Facility, ett webbgränssnitt för verksamheter med frekvent resande så som skolor, dagvård och dagliga verksamheter. Med Drip Facility kan personalen ha koll på resorna till/från sin verksamhet och få realtidsinformation i samband med hämtningar och lämningar.

Den digitala resenären

De digitala gränssnitten används och bidrar till den nöjdhet som idag finns bland resenärerna i Lund.

När det gäller bokningar av spontanresor görs idag cirka 25% av alla spontanbokade resor via Drip Traveller och 40% av alla avbokningar görs digitalt.

Nya vägar för anropsstyrd trafik – detta är DRT Solutions

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages

Create an account to access