Fullservice med Telepass i Höganäs kommun

Fullservice med Telepass i Höganäs kommun

Kund

Telepass

Avtal

Färdtjänst för
Höganäs kommun

År

2023

DRT Solutions är inte enbart en leverantör av ett modernt boknings- och planeringssystem för anropsstyrd trafik utan kan också leverera beställningscentral och administrativa tjänster till verksamheten. Sedan 1 oktober 2023 är det precis vad vi levererar för färdtjänsten i Höganäs kommun. Telepass AB har avtalet med kommunen och använder DRT Solutions som underentreprenör för beställningscentral och administrativa tjänster i vilket de använder DRT Solutions boknings- och planeringssystem Drip.

 

Före driftstart hade färdtjänsten i Höganäs utförts av samma leverantör i cirka 40 år, vilket gjorde bytet av leverantör extra känsligt. Under sommaren 2023 påbörjade vi uppstarten tillsammans med Telepass. En förutsättning för en lyckad uppstart är erfarenhet och kunskap om alla de detaljer som måste stämma för att verksamheten ska fungera på ett smidigt och effektivt sätt för alla inblandade. Tack vare ett gott samarbete och god planering kunde verksamheten köra igång enligt plan med goda resultat. Genom boknings- och planeringssystemet Drip har kommunen full översikt och kontroll på resandet.

 

Läs om samarbetet i Helsingborgs Dagblad (21/10-2023):

https://www.hd.se/2023-10-21/sa-har-det-gatt-med-fardtjanstbytet-i-hoganas

Vill du veta mer om färdtjänsten i Höganäs? Kontakta Martin Andersson på martin.andersson@drtsolutions.eu

Nya vägar för anropsstyrd trafik – detta är DRT Solutions

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages

Create an account to access